HTTP Status Codes

Ana Sayfa Blog HTTP Status Codes

HTTP Status Codes

HTTP durum kodları, bir web sunucusunun bir HTTP isteğine verdiği yanıtın durumunu belirtmek için kullanılır. Bu kodlar, bir web sayfasının yüklenmesi sırasında veya bir API isteği yapıldığında arka planda çalışır. İşte bazı yaygın HTTP durum kodları ve anlamları:

1. 200 Serisi (Başarılı İşlemler):

- 200 OK: İstek başarılı oldu.

- 201 Created: İstek başarılı ve yeni bir kaynak oluşturuldu.

- 204 No Content: İstek başarılı ama gönderilecek içerik yok.

2. 300 Serisi (Yönlendirmeler):

- 301 Moved Permanently: İstenen kaynak kalıcı olarak yeni bir URL'ye taşındı.

- 302 Found: Bu geçici bir yönlendirme kodudur; kaynak geçici olarak farklı bir URL'de bulunuyor.

3. 400 Serisi (İstemci Hataları):

- 400 Bad Request: Sunucu, isteği işleyemeyecek şekilde hatalı bir istem aldı.

- 401 Unauthorized: Yetkilendirme gereklidir ve başarısız olmuştur veya henüz verilmemiştir.

- 403 Forbidden: Sunucu isteği anladı, ancak erişimi reddediyor.

- 404 Not Found: Sunucu, istenen kaynağı bulamadı.

4. 500 Serisi (Sunucu Hataları):

- 500 Internal Server Error: Sunucuda beklenmeyen bir durum oluştu ve isteği yerine getiremedi.

- 503 Service Unavailable: Sunucu geçici bir aşırı yükleme veya bakım nedeniyle kullanılamıyor.

Bu kodlar, PHP, Python veya Vue.js gibi programlama dillerinde kullanılan web uygulamaları ve API'lerde, istemci-sunucu iletişimini kontrol etmek ve hata ayıklamak için önemlidir. Örneğin, bir API isteğine yanıt olarak 404 kodu alırsanız, istenilen kaynağın mevcut olmadığını anlarsınız, bu da kodunuzda bir düzeltme yapmanız gerektiğini gösterir.

PHP ile geliştirdiğim bir API'da bana gerektiği için İngilizce ve Türkçe dizilerini hazırladım, buyrun siz de yararlanın.

<?php

declare(strict_types=1);

return [
  '0' => 'Unknown Error',
  '100' => 'Continue',
  '101' => 'Switching Protocols',
  '102' => 'Processing',
  '200' => 'OK',
  '201' => 'Created',
  '202' => 'Accepted',
  '203' => 'Non-Authoritative Information',
  '204' => 'No Content',
  '205' => 'Reset Content',
  '206' => 'Partial Content',
  '207' => 'Multi-Status',
  '208' => 'Already Reported',
  '226' => 'IM Used',
  '300' => 'Multiple Choices',
  '301' => 'Moved Permanently',
  '302' => 'Found',
  '303' => 'See Other',
  '304' => 'Not Modified',
  '305' => 'Use Proxy',
  '307' => 'Temporary Redirect',
  '308' => 'Permanent Redirect',
  '400' => 'Bad Request',
  '401' => 'Unauthorized',
  '402' => 'Payment Required',
  '403' => 'Forbidden',
  '404' => 'Not Found',
  '405' => 'Method Not Allowed',
  '406' => 'Not Acceptable',
  '407' => 'Proxy Authentication Required',
  '408' => 'Request Timeout',
  '409' => 'Conflict',
  '410' => 'Gone',
  '411' => 'Length Required',
  '412' => 'Precondition Failed',
  '413' => 'Payload Too Large',
  '414' => 'URI Too Long',
  '415' => 'Unsupported Media Type',
  '416' => 'Range Not Satisfiable',
  '417' => 'Expectation Failed',
  '418' => 'I\'m a teapot',
  '419' => 'Session Has Expired',
  '421' => 'Misdirected Request',
  '422' => 'Unprocessable Entity',
  '423' => 'Locked',
  '424' => 'Failed Dependency',
  '425' => 'Too Early',
  '426' => 'Upgrade Required',
  '428' => 'Precondition Required',
  '429' => 'Too Many Requests',
  '431' => 'Request Header Fields Too Large',
  '444' => 'Connection Closed Without Response',
  '449' => 'Retry With',
  '451' => 'Unavailable For Legal Reasons',
  '499' => 'Client Closed Request',
  '500' => 'Internal Server Error',
  '501' => 'Not Implemented',
  '502' => 'Bad Gateway',
  '503' => 'Maintenance Mode',
  '504' => 'Gateway Timeout',
  '505' => 'HTTP Version Not Supported',
  '506' => 'Variant Also Negotiates',
  '507' => 'Insufficient Storage',
  '508' => 'Loop Detected',
  '509' => 'Bandwidth Limit Exceeded',
  '510' => 'Not Extended',
  '511' => 'Network Authentication Required',
  '520' => 'Unknown Error',
  '521' => 'Web Server is Down',
  '522' => 'Connection Timed Out',
  '523' => 'Origin Is Unreachable',
  '524' => 'A Timeout Occurred',
  '525' => 'SSL Handshake Failed',
  '526' => 'Invalid SSL Certificate',
  '527' => 'Railgun Error',
  '598' => 'Network Read Timeout Error',
  '599' => 'Network Connect Timeout Error',
  'unknownError' => 'Unknown Error',
];
<?php

declare(strict_types=1);

return [
  '0' => 'Bilinmeyen Hata',
  '100' => 'Devam Et',
  '101' => 'Protokoller Değiştiriliyor',
  '102' => 'İşleniyor',
  '200' => 'Tamam',
  '201' => 'Oluşturuldu',
  '202' => 'Kabul Edilmiş',
  '203' => 'Yetkili Olmayan Bilgiler',
  '204' => 'İçerik Yok',
  '205' => 'İçeriği Sıfırla',
  '206' => 'Kısmi İçerik',
  '207' => 'Çoklu Durum',
  '208' => 'Zaten Bildirildi',
  '226' => 'IM Kullanıldı',
  '300' => 'Çoklu Seçimler',
  '301' => 'Kalıcı Olarak Taşındı',
  '302' => 'Bulundu',
  '303' => 'Diğerlerini Gör',
  '304' => 'Değiştirilmedi',
  '305' => 'Proxy Kullan',
  '307' => 'Geçici Yönlendirme',
  '308' => 'Kalıcı Yönlendirme',
  '400' => 'Geçersiz istek',
  '401' => 'Yetkisiz',
  '402' => 'Ödeme gerekli',
  '403' => 'Yasaklı',
  '404' => 'Sayfa bulunamadı',
  '405' => 'İzin Verilmeyen Yöntem',
  '406' => 'Kabul Edilemez',
  '407' => 'Proxy Kimlik Doğrulaması Gerekli',
  '408' => 'İstek zaman aşımına uğradı',
  '409' => 'Çakışma',
  '410' => 'Gitmiş',
  '411' => 'Uzunluk Gerekli',
  '412' => 'Ön Koşul Başarısız',
  '413' => 'Veri Çok Büyük',
  '414' => 'URI Çok Uzun',
  '415' => 'Desteklenmeyen Medya Türü',
  '416' => 'Aralık Yetersiz',
  '417' => 'Beklenti Başarısız',
  '418' => 'Ben bir demliğim',
  '419' => 'Oturum süresi doldu',
  '421' => 'Yanlış Yönlendirilmiş İstek',
  '422' => 'İşlenemeyen Varlık',
  '423' => 'Kilitli',
  '424' => 'Başarısız Bağımlılık',
  '425' => 'Çok erken',
  '426' => 'Yükseltme Gerekli',
  '428' => 'Ön Koşul Gerekli',
  '429' => 'Çok Fazla İstek',
  '431' => 'İstek Başlık Alanları Çok Büyük',
  '444' => 'Bağlantı Yanıtsız Kapatıldı',
  '449' => 'İle Yeniden Dene',
  '451' => 'Yasal Sebepler Nedeniyle Kullanılamıyor',
  '499' => 'İstemci Kapandı İsteği',
  '500' => 'İç Sunucu Hatası',
  '501' => 'Uygulanmadı',
  '502' => 'Geçersiz Ağ Geçidi',
  '503' => 'Bakım Modu',
  '504' => 'Ağ Geçidi Zaman Aşımı',
  '505' => 'HTTP Sürümü Desteklenmiyor',
  '506' => 'Varyant Ayrıca Müzakere Ediyor',
  '507' => 'Yetersiz depolama',
  '508' => 'Döngü Tespit Edildi',
  '509' => 'Bant Genişliği Sınırı Aşıldı',
  '510' => 'Genişletilmemiş',
  '511' => 'Ağ Kimlik Doğrulaması Gerekli',
  '520' => 'Bilinmeyen Hata',
  '521' => 'Web Sunucusu Çalışmıyor',
  '522' => 'Bağlantı Zaman Aşımına Uğradı',
  '523' => 'Kökeni Ulaşılamaz',
  '524' => 'Bir Zaman Aşımı Oluştu',
  '525' => 'SSL El Sıkışma Başarısız',
  '526' => 'Geçersiz SSL Sertifikası',
  '527' => 'Railgun Hatası',
  '598' => 'Ağ Okuma Zaman Aşımı Hatası',
  '599' => 'Ağ Bağlantısı Zaman Aşımı Hatası',
  'unknownError' => 'Bilinmeyen Hata',
];

Sinan Eldem

Fullstack Web Developer

Laravel Framework ile PHP ve MySQL üzerine özel ders, danışmanlık ve web programcılığı hizmetleri veriyorum.

Danışmak istedikleriniz ile ilgili benimle irtibat kurabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Solid İlkeleri (Solid Principles)

Merhaba arkadaşlar,

Daha sonra her biri için ayrı ayrı sayfalar oluşturarak detaylandıracağım Solid Prensiplerine değinmek istiyorum.

The Single Responsibility Principle (Tek Bir Sorumluluk İlkesi)

Tek Bir Sorumluluk İlkesi bir sınıfın bir ve yalnız bir değiştirme sebebi olmasını belirtir. Diğer bir deyişle, bir sınıfın kapsam ve sorumluluğu dar odaklı olmalıdır.

Repository Pattern (Ambar Deseni) Nedir?

Repository (Ambar) deseni iş mantığınızı veri kaynağınızdan soyutlamanın bir yoludur. Veri getirme kodunuzun üstünde ekstra bir katman olup değişik yollarla kullanılabilmektedir.

Yorumlar